Privacy

Wat gebeurt er met je gegevens?

 

Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek zal uw antwoorden volledig anoniem en vertrouwelijk behandelen. Dit in lijn met de algemene regels van de Privacywet met betrekking tot onderzoek gevoerd aan de hand van persoonsgegevens. De algemene regel hierbij is dat persoonsgegevens enkel gebruikt mogen worden voor een duidelijk en vooraf vastgesteld doel. De gegevens mogen bewaard worden op voorwaarde dat ze enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt zullen worden. Hierbij houden we ons steeds aan de bijzondere regels die volgen uit hoofdstuk 2 van het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001. Uw identiteit en uw deelname aan deze studie worden strikt vertrouwelijk behandeld. U zult niet bij naam of op een andere herkenbare wijze ge√Įdentificeerd worden in dossiers, resultaten of publicaties in verband met de studie.

De opdrachtgever van het Grote Antwerpse Studentenonderzoek is GATE15 in samenwerking met de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Op het einde van de vragenlijst zal gevraagd worden of u in de toekomst nog wenst deel te nemen en daarom uw emailadres achter te laten. Deze contactgegevens zullen nooit gedeeld worden met andere instanties of voor andere doeleinden worden gebruikt. U neemt geheel vrijwillig deel aan dit onderzoek en u heeft steeds de mogelijkheid om uw deelname aan de studie stop te zetten. U hoeft ook geen reden te geven voor het intrekken van uw toestemming tot deelname. Om je gegevens te laten verwijderen kan u een e-mail sturen naar info@antwerpenstudentenonderzoek.be.