Resultaten

Bekijk onze laatste publicaties

Hebben jullie wel eens samen met anderen gestudeerd in het MAS, de Bourlaschouwburg of met zicht op de zoo in de Nokia Building? Wel, zonder voorgaand onderzoek hadden jullie dit wellicht niet of pas veel later kunnen doen!

Het idee kwam er op basis van de resultaten die uit een vorig studentenonderzoek naar boven kwamen. De studenten bleken een dringende nood te hebben aan extra studieplaatsen in Antwerpen. GATE15 vulde deze nood in met hun erg populaire initiatief STUDY360 !

Dit is slechts één van vele voorbeelden om aan te tonen dat jullie antwoorden er wel degelijk toe doen! Vaak leiden ze tot praktische acties die zich richten op de specifieke noden van de respondent.

Van zodra de resultaten van dit onderzoek beschikbaar zijn, vinden jullie ze terug op deze pagina!